Sobre El Guaret

Som un grup de gent inquieta amb ganes de fer activitats i promoure iniciatives que impliquen el màxim d'àmbits socials.


L'existència de l’associació té com a finalitats les següents:
  • Promoure la llengua i cultura pròpia del País Valencià.
  • La recerca al voltant d’aspectes històrics, artístics, ecològics, arqueològics, culturals, folklòrics, etc. que augmenten el coneixement dels diversos aspectes de la comarca del Comtat i mire de promoure la consciència de la seua personalitat entre els seus habitants, la sensibilització dels poders públics i de les entitats ciutadanes en general, respecte a les necessitats culturals, de recerca i fins i tot, socioeconòmiques de les poblacions de la comarca.
  • Arreplegar els fons que puguen ser reunits per destinar-los a aquest efecte.
  • Realitzar, en general, tots els actes físics necessaris per aconseguir la seua finalitat.